Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

 

Statut Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


 

kontakt2